Kogud

Fotokogu

Moodustab üle 20 000 fotoga poole Väike-Maarja muuseumi kogudest. Väike-Maarjaga seotud isikud, külad, hooned, kultuuri- ja spordisündmused, Väike-Maarja kolhoosid, talud jpm.

Väike-Maarja muuseumi fotokogu alla kuulub eraldi osana 5599 negatiivist koosnev Eduard Leppiku negatiivikogu

Väike-Maarja muuseumi fotokogu väärtuslikeima tervikliku alakogu moodustab Eduard Leppiku negatiivikogu aastatest 1950-1976. Kogu säilitustingimusi on Väike-Maarja Muuseumisõprade Selts parandanud aastatel 2012-2013 kohaliku omaalgatuse programmi toetusel. 

Dokumendiarhiiv

Dokumendid koolide, lasteaedade, talude, majandite, kultuuri, spordi, tervishoiu, tööstuse, Väike-Maarjaga seotud isikute, koguduste jpm kohta.
* Käsikirjakogu: mälestused ja käsikirjad külade, alevike, seltside, koolide, kolhooside, repressioonide, lahingute ja sõjasündmuste jpm kohta, samuti Eduard Leppiku paljude väljaannete käsikirjad.
* Väike-Maarjaga seotud artiklite kogu

Esemekogu

* Etnograafiakogu
* Tekstiilikogu
* Ajalookogu

Aparaadid, embleemid ja vimplid, koolitarbed, käsitöö, mööbel, maja sildid, toidunõud, tööriistad jpm.

Kunstikogu

Siinse kandiga seotud kunstnike (P.Elken, A. Kotli, F. Randeljt) maalid, skulptuurid, nahkehistöö jm.